27.04.2017

Dňa 27.4.2017 uskutočnila sa  v hoteli Bratislava slávnostná recepcia osláv 20. výročia existencie  asociácie

Fórum pre komunikačné technológie /CTF/. 

POZVÁNKA - PDFFotogaléria