Ev.č.P 21

Železnice Slovenskej republiky

Klemensova 8

813 61 Bratislava


ŽELEZNIČNÉ TELEKOMUNIKÁCIE

Kováčska 3, 832 06 Bratislava

zt@zsr.sk

www.zt.sk

+421 2 2029 5310

Železničné telekomunikácie Bratislava (ŽT) sú najväčšou vnútornou organizačnou jednotkou Železníc Slovenskej republiky, poskytujúcou širokú paletu služieb zoblastí informatiky a telekomunikácií so zmluvne garantovanými parametrami kvality.

V poskytovaní služieb sa ŽT opierajú o odborné know-how, moderné technológie adesaťročiami nadobudnuté skúsenosti s poskytovaním telekomunikačných služieb, ale najmä o vlastnú zálohovanú optickú sieť, ktorá sa tiahne po celom území Slovenska spripojením peeringových centier SIX, Sitel a prirodzene na zahraničných partnerov vo všetkých susedných krajinách.

ŽT vlastnia certifikát TUV NORD pre systém manažérstva kvality podľa EN ISO9001:2008 na poskytovanie telekomunikačných a informačných služieb