Ev.č.P 24

Železiarne Podbrezová a.s.

Kolkáreň35,

976 81 Podbrezová

Tel.: 048/6452311

Fax: 048/6452314

E-mail: valent.pavel@zelpo.sk

www.zelpo.sk


Železiarne Podbrezová a.s. sa radia k najstarším hutníckym spoločnostiam stredoeurópskeho geopriestoru.

Boli založené v roku 1840. Spoločnosť sa neustále rozširovala a zvyšovaním úrovne technologického zariadenia, ktoré zodpovedá súčasným celosvetovým požiadavkám, sa zaradila medzi významných európskych výrobcovoceľových bezšvíkových rúr valcovaných za tepla a ťahaných za studena.

Svoje výrobky - oceľové bezšvíkové rúry, pozdĺžne zvarované rúry veľkých i malýchpriemerov , oceľa výrobky druhovýroby sú certifikované podľa predpisu ISO9001: 2000 spoločnosťou SGS Yarsley ICS Limited a predpisu VDA 6.1.

Ročná produkcia Železiarní Podbrezová a.s. je 300 kt, pričom 80 % svojej produkcie spoločnosť predáva priamo, alebo prostredníctvom svojich dcérskych obchodných spoločností do 50 krajín celého sveta.