Mgr. Júlia Steinerová

podpredsedníčka a vedúca legislatívnej sekcie