Inžinierska cena

Fórum pre komunikačné technológie (CTF), ITAS a PC Revue zriadili v roku 2013 INŽINIERSKU CENU.

Je to celoštátna cena za najlepšiu inžiniersku diplomovú prácu fakúlt univerzít na Slovensku v oblasti informatiky a telekomunikácií. Cenu udeľujú v danom akademickom roku prostredníctvom odbornej poroty jej zriaďovatelia.

Zámerom udeľovania Ceny je motivácia k  súťaženiu zvyšovaním kvality diplomových prác, a tým vedenie ku kvalitnej príprave mladej generácie v oblasti elektronických komunikácií. Odborným garantom Ceny sú vybraní zástupcovia Fóra pre komunikačné technológie (CTF).

Cena sa udeľuje každoročne. Celkom prebehli 3 ročníky súťaže :

  • I. ročník - akademický rok 2013 / 2014  

  • II. ročník - akademický rok 2014 / 2015

  • III. ročník- akademický rok 2015 / 2016

V akademickom roku 2016/2017 nebude vyhodnotenie súťaže, nakoľko v predchádzajúcom období došlo k zmene názorov zriadovateľov ceny o podmienkach jej pokračovania. V prípade, že sa nájdu noví partneri, bude CTF v danej súťaži pokračovať v ďalšom akademickom roku.