Tlačová správa

V roku 2016 pokračoval 3. ročník  ocenenia za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia pod názvom INŽINIERSKA CENA, ktorú v roku 2014 zriadili asociácia Fórum pre komunikačné technológie, asociácia ITASPC Revue.

Aj v roku 2016 jej  predmetom je celoštátna cena za najlepšiu inžiniersku diplomovú prácu fakúlt univerzít na Slovensku v oblasti informatiky a telekomunikácií. Cena sa udeľuje každoročne. Za akademický rok 2015/2016 odborná porota udelila z  prijatých prác 4 ceny.

Víťaznú inžiniersku cenu za najlepšiu diplomovú prácu v roku 2016 udelila päťčlenná porota za prácu:

  1. Virtuálna privátna sieť prostredníctvom MPLS AToM autor Ľuboš Zuzčák  zo Žilinskej univerzity v Žiline, Elektrotechnická fakulta

Ďalšie tri  čestné uznania udelila odborná porota v roku 2016 týmto diplomovým prácam:

  1. Senzorický systém na ovládanie pohybu robotickej ruky, autor Michal Špánik zo Žilinskej univerzity v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky
  1. Bezpečnosť domácej siete, autor Tomáš Morvay zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií
  1. Prekladač z jazyka JavaScript do jazyku Python, autor Ing. Jozef Paľa zo Žilinskej univerzity v Žiline, Fakulta Fakulta riadenia a informatiky  

Všetkým oceneným autorom, ktorými sú Ing. Ľuboš Zuzčák, Ing. Michal Špánik,   Ing. Tomáš Morvay, Ing. Tomáš Morvay  budú udelené finančné odmeny.

Zámerom udeľovania ceny je motivácia k  súťaženiu zvyšovaním kvality diplomových prác  a tým vedenie ku kvalitnej príprave mladej generácie v oblasti elektronických komunikácií.

Odborným garantom ocenenia sú vybraní zástupcovia asociácie Fórum pre komunikačné technológie. Organizačne ocenenie zabezpečila asociácia ITAS.Odborné a  finančne zabzepečenie zabezpečila asociácia Fórum pre komunikačné technológie.

Medializáciu ocenenia zabezpečila PC REVUE.

Cena sa udeľuje každoročne. Slávnostné vyhodnotenie a odovzdanie Inžinierskej ceny bolo 17.10.2016 na večernom programe prvého dňa konferencie Digital Europe, akcie  v rámci predsedníctva Slovenskej republiky v Európskej únii. V priestoroch konferencie v hoteli Hilton Bratislava kde boli  vystavané postery víťazných prác. 

Bratislave, 21.9.2016