Ev.č.P 12

CISCO Systems Slovakia, s.r.o.

Apollo Business Center,

Mlynské Nivy 43,

821 09 Bratislava

Tel.: 02/5825 5500

Fax: 02/5341 2069

E-mail: fbaranec@cisco.com

www.cisco.sk


Cisco Systems, Inc. je celosvetovým lídrom v oblasti internetových sietí. Cisco vytvára špičkové produkty a kľúčové technológie, vďaka ktorým sa internet v blízkej budúcnosti stane užitočnejším a dynamickejším.

K týmto technológiám patria: produktypre smerovanie a switching, technológie pre prenosdát, hlasu a videa (technológieAVVID), IP telefónia, IPCC, optické siete, bezdrôtové technológie, bezpečnosťsietí,storage technológia, širokopásmový prístup k Internetu na báze xDSL a Ethernet. ako aj manažovacie systémy pre IP siete