02.04.2019

Cena Jozefa Murgaša -2018

Cena Jozefa Murgaša za rok 2018 je určená na podporu tvorivej činnosti mladých vedeckých a technických pracovníkov, ako aj študentov a absolventov vysokých škôl, prispievajúcej k rozvoju elektronických komunikácií a ich aplikácií v službách alebo priemysle na Slovensku.

Bližšie informácie o súťaži, prihlášky pre študentov, absolventov  a mladých vedeckých pracovníkov sú dostupné na www.vus.sk/ses .

Uzávierka prihlásených prác do súťaže je 30. apríla 2019.