12.07.2018

Pripravujeme 11. ročník odborného semináru "Telekomunikačné stavby" - 3.októbra 2018 v Hoteli Bratislava.

Organizátorom je Fórum pre komunikačné technológie

za účasti partnerov:

  •    Partnerstvá pre prosperitu
  •    Slovenská elektrotechnická spoločnosť

Predpokladané témy seminára :

  • Príprava nových zákonov pre výstavbu
  • Smart Cities z pohľadu rozvoja mobilných sietí
  • Opatrenie JIM a jeho uvádzanie do praxe
  • Projekty budovania WiFi z fondov EU.   

Predpokladané termíny: 

  • finalizácia programu do 31.7.2018
  • informácie o programe a prihláškach do 31.8.2018 
  • zasielanie prihlášok do 30.9.2018