05.09.2018

Pripravujeme 11. ročník odborného semináru "Telekomunikačné stavby" - 3.októbra 2018 v Hoteli Bratislava.

Organizátorom je Fórum pre komunikačné technológie

za účasti partnerov:

 •    Partnerstvá pre prosperitu
 •    Slovenská elektrotechnická spoločnosť

PROGRAM

Závazná prihláška

Témy seminára :

 • Gigabitová spoločnosť a ciele EÚ pre Broadband po roku 2025
 • Štúdie uskutočniteľnosti z OPII, PO 7
 • Projekt WiFi pre Teba  / OPII,  PO 7/
 • Komplexne o JIM /jednotné informačné  miesto/ 
 • Identifikácia problémových obcí v SR na pripojenie k internetu  
 • Aktuálny stav prípravy zákonov pre výstavbu a územný plán
 • Procesy výstavby mobilných sietí a limity žiarenia v krajinách EÚ

 termíny: 

 • zasielanie prihlášok od 3.9. do 20.9.2018  
 • uhrada poplatku do 30.9.2018