03.05.2018

Pripravujeme 11. ročník semináru "Telekomunikačné stavby"  - 3.októbra 2018 v Hoteli Bratislava, ktorý usporiada Fórum pre komunikačné technológie za účasti partnerov: Partnerstvá pre prosperitu a Slovenská elektrotechnická spoločnosť. 

Predpokladané témy seminára: príprava nových zákonov pre výstavbu, Smart Cities verzus elektromagnetické žiarenie, internet pre všetkých, Broadband do obcí. 

Predpokladané termíny: 

  • finalizácia programu do 31.6.2018
  • informácie o programe a prihláškach do 31.8.2018 
  • zasielanie prihlášok do 30.9.2018