09.08.2017

Slovenská elektrotechnická spoločnosť v spolupráci s CTF a asociáciou PPP pripravujú 10. ročník odborného semináru "Telekomunikačné stavby 10", ktorý sa uskutoční 3. októbra 2017 vo Výskumnom ústave spojov v Banskej Bystrici.

Hlavná téma semináru je "Znižovanie nákladov na budovanie vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí".

Bližšie informácie budú dostupné v najbližšom čase.