16.05.2018

Vo štvrtok 28. júna 2018 sa v hoteli Bôrik v Bratislave uskutocní odborná konferencia o informatizácii verejnej správy iDEME 2018 (Informatizácia až po dediny a mestá), ktorú tradicne organizuje obcianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP). Ide už o 11. rocník podujatia, ktorého spoluorganizátorom je tento rok Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Konferencie sa spravidla zúcastnuje 200 návštevníkov predovšetkým z verejného sektora. Podujatie bude tento rok venované štyrom základným okruhom: eGovernment, kybernetická bezpecnost a GDPR, Smart Cities and Smart Regions a Broadband. 

Záštitu nad konferenciou iDEME 2018 prevzal Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Striebornými partnermi konferencie sú slovenská spolocnost Aliter Technologies a FORTINET. Partnermi podujatia sú spolocnosti ANTIK Technology, Asseco Central Europe, Cisco Systems, Red Hat CEE, SAP Slovensko. Sponzormi sú DITEC a QBSW. Vystavovatelom bude IT školiace stredisko GOPAS. Obsahovými a mediálnymi partnermi sú Fórum pre komunikacné technológie (CTF), magazín PC REVUE, Tlacová agentúra SITA a Výskumný ústav spojov Banská Bystrica (VÚS). 

Registrácia na konferenciu iDEME 2018 je možná po vyplnení registracného formulára na stránke www.ideme.net

Presný program konferencie a viac informácií o predchádzajúcich rocníkoch konferencie iDEME nájdete tiež na stránke www.ideme.net

Program iDEME_2018