20.10.2017

ICETA 2017
 
15. ročník medzinárodnej konferencie o eLearningových technológiách a ich aplikáciách sa uskutoční
 
26. – 27. OKTÓBRA, 2017
 
vo Vysokých Tatrách, v Grandhoteli v Starom Smokovci.
Konferencia je organizovaná v blízkej spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach.
 
Jedným z partnerov konferencie je aj Fórum pre komunikačné technológie.
 
Bližšie informácie sú na: http://www.iceta.sk/